ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ              

2010

2011

2012

2013

2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2015 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2016 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ          

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

2015

2016

 

Το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες.

Οι διοικητικές και οι οικονομικές υπηρεσίες παρακολουθούν και αυτές τους ρυθμούς ανάπτυξης του ιδρύματος και συνιστούν σήμερα έναν πολυδιάστατο μηχανισμό, που επεκτείνεται διαρκώς.  Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν σήμερα σε ιεραρχική διάταξη και με σχέση εποπτείας, έχοντας επικεφαλής τις πρυτανικές αρχές.