Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 (29-03-2016) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-09-2016 ΕΩΣ 31-12-2018 Τρίτη, 29 Μάρτιος 2016
2 (24-03-2016) Υπ΄αριθμ. 2-2016 Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απο 1-09-2016 έως και 31-12-2018 με κριτηριο κατακυρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2016
3 (21-03-2016) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1,2,7 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2016
4 (18-03-2016) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016
5 (17-03-2016) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ναύπλιο) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2016
6 (16-03-2016) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2016
7 (15-03-2016) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2016 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Νυχτερινών Περιπολιών των κτιριακών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών μονάδων Καλαμάτας, Τρίπολης, Σπάρτης, Κορίνθου, Ναυπλίου, του Πανεπιστημίου Τρίτη, 15 Μάρτιος 2016
8 (09-03-2016) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2016
9 (09-03-2016) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2016
10 (09-03-2016) Τροποποιηση σύμβασης Σίτισης των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σπάρτης Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2016