Το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα "Ηθική Φιλοσοφία" προκηρύσει θέσεις 50 μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-206. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Μαρτίου 2016. Το  κείμενο της προκήρυξης, καθώς και την αίτηση μπορείτε να δείτε: http://eth-phil.kalamata.uop.gr/prokiri3i2015/