Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δημόπουλου πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματός μας