Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στοχεύοντας στην καινοτομία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.

Οι βασικοί στόχοι της συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν:

1.       Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ιδρυμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2.       Τη δικτύωση και συνεργασία των ερευνητικών εργαστηρίων/Τμημάτων των Ιδρυμάτων και την από κοινού αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας τους.

3.       Την προώθηση διεθνών θεσμικών δικτύων, που θα διευκολύνουν και θα προάγουν την έρευνα.

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας, τα δύο Ιδρύματα θα αναπτύξουν συνέργειες σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι δράσεις συνεργασίας θα περιλαμβάνουν ανάπτυξη και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, workshops, ενίσχυση της επιστημονικής σύμπραξης μέσω ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας και δεδομένων, υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων της 5ης Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) και του 8ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Horizon 2020) και τη διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία των βιβλιοθηκών των δύο Ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, τα δύο Ιδρύματα θα συνεργαστούν στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχεδίαση Διαστημικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αλλά και για τη δημιουργία νέων κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, τα δύο Ιδρύματα θα συνεργαστούν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών σε θέματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος με συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών και αξιοποίηση των υποδομών των δύο Ιδρυμάτων για διδακτορική έρευνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο Ιδρύματα θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν την ευρύτερη ανάπτυξη των σχέσεων τους με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς φορείς των περιοχών και Περιφερειών, στις οποίες εδρεύουν.