Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Κοσμήτορα στις ακόλουθες Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

 

1.Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

 

2.Καλών Τεχνών

 

3.Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής