Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα "Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων" προς ενημερωσή σας.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση που κατέχετε επικυρωμένους τίτλους γλωσσομάθειας και τους οποίους δεν έχετε καταθέσει να το κάνετε άμεσα γιατί θα ξεκινήσει η διαδικασία της επικαιροποίησης.

 

Αρχείο Κοινοποίησης (.doc)

Αρχείο ΑΔΑ (.pdf)